Chính Sách Bảo Mật Thevangtv

Chính sách bảo mật Thevangtv miêu tả các quy định và quy trình của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ và thông báo về quyền riêng tư và cách chúng tôi bảo vệ quyền của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và nâng cao chất lượng Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách bảo mật này.

Giải thích và định nghĩa

Giải thích và định nghĩa chính sách bảo mật cho trang web thevangtv.mobi như sau:

 • Account: Được hiểu là một tài khoản duy nhất được tạo để người dùng truy cập và sử dụng Dịch vụ hoặc các phần của Dịch vụ của trang web.
 • Affiliate: Là một thực thể kiểm soát, chịu sự kiểm soát hoặc dưới sự kiểm soát chung với một bên, trong đó “kiểm soát” có nghĩa là sở hữu từ 50% trở lên cổ phần, lợi ích vốn cổ phần hoặc chứng khoán khác có quyền bỏ phiếu bầu giám đốc hoặc cơ quan quản lý khác.
 • Company (ThevangTV): Đề cập đến chính ThevangTV, được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong thỏa thuận.
 • Cookies: Là các tệp nhỏ được đặt trên máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác bởi trang web, chứa thông tin chi tiết về lịch sử duyệt web của người dùng trên trang web đó cho nhiều mục đích sử dụng.
 • Country (Việt Nam): Đề cập đến quốc gia Việt Nam.
 • Device: Có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ, chẳng hạn như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
 • Personal Data: Là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân đã được xác định hoặc có thể xác định được.
 • Service (Trang web): Đề cập đến trang web thevangtv.mobi.
 • Service Provider: Có nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công ty (ThevangTV). Đây là các công ty hoặc cá nhân bên thứ ba được Công ty tuyển dụng để hỗ trợ Dịch vụ, cung cấp Dịch vụ thay mặt cho Công ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ Công ty phân tích cách sử dụng Dịch vụ.
 • Third-party Social Media Service: Đề cập đến bất kỳ trang web hoặc trang web mạng xã hội nào mà người dùng có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng Dịch vụ.
 • Usage Data: Đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, được tạo bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ cơ sở hạ tầng của Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lượt truy cập trang).
 • Website (ThevangTV): Đề cập đến trang web ThevangTV, có địa chỉ truy cập từ: https://thevangtv.mobi/
 • You: Có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi thu thập và sử dụng các loại dữ liệu sau đây khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi:

 • Dữ liệu cá nhân: Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định để liên hệ hoặc xác định bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
 • Dữ liệu sử dụng: Chúng tôi tự động thu thập dữ liệu sử dụng khi bạn sử dụng Dịch vụ. Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (IP) của thiết bị bạn sử dụng, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang trong Dịch vụ mà bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập, thời gian dành cho các trang đó, thiết bị duy nhất định danh và dữ liệu chẩn đoán khác.
 • Thông tin từ thiết bị di động: Khi bạn truy cập Dịch vụ thông qua thiết bị di động, chúng tôi cũng có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động, địa chỉ IP của thiết bị di động, hệ điều hành di động của điện thoại, loại trình duyệt Internet di động bạn sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.
 • Thông tin từ trình duyệt: Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi cho chúng tôi mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn truy cập Dịch vụ thông qua thiết bị di động.

Thông tin từ Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba

Công ty cho phép bạn tạo tài khoản và đăng nhập vào Dịch vụ của chúng tôi thông qua các Dịch vụ Truyền thông Xã hội của các Bên Thứ ba sau đây:

 • Google
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn

Nếu bạn quyết định đăng ký thông qua hoặc cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào Dịch vụ Truyền thông Xã hội của Bên Thứ ba, chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân đã được liên kết với tài khoản Dịch vụ Truyền thông Xã hội của bạn, chẳng hạn như tên của bạn, địa chỉ email của bạn, hoạt động của bạn hoặc danh sách liên hệ của bạn được liên kết với tài khoản đó.

Bạn cũng có thể chọn chia sẻ thông tin bổ sung với Công ty thông qua tài khoản Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba. Nếu bạn chọn cung cấp thông tin và Dữ liệu Cá nhân như vậy, trong quá trình đăng ký hoặc theo cách khác, bạn đồng ý cho phép Công ty sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin đó theo cách được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này.

Sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và duy trì Dịch vụ: Bao gồm cả việc giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Quản lý Tài khoản của Bạn: Để quản lý đăng ký của bạn là người dùng Dịch vụ. Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp có thể cho phép bạn truy cập vào các chức năng khác nhau của Dịch vụ dành cho bạn là người dùng đã đăng ký.
 • Thực hiện hợp đồng: Bao gồm việc phát triển, tuân thủ và thực hiện hợp đồng mua bán sản phẩm, mặt hàng hoặc dịch vụ mà bạn đã mua hoặc các hợp đồng khác với chúng tôi thông qua Dịch vụ.
 • Liên hệ với bạn: Để liên hệ với bạn qua email, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo đẩy của ứng dụng di động về các cập nhật hoặc thông tin liên quan đến chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ theo hợp đồng, bao gồm các cập nhật bảo mật khi cần thiết hoặc hợp lý.
 • Cung cấp thông tin và ưu đãi: Để cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như hàng hóa, dịch vụ và sự kiện mà bạn đã mua hoặc hỏi về trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó.
 • Quản lý các yêu cầu của bạn: Để tham dự và quản lý các yêu cầu của bạn đối với chúng tôi.
 • Chuyển giao kinh doanh: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để đánh giá hoặc tiến hành sáp nhập, thoái vốn, tái cấu trúc, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của chúng tôi cho một công ty khác, bất kể là hoạt động liên tục hay là một phần của phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về người dùng Dịch vụ của chúng tôi nằm trong số các tài sản được chuyển giao.
 • Mục đích khác: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, xác định xu hướng sử dụng, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và để đánh giá cũng như cải thiện Dịch vụ, sản phẩm, dịch vụ, tiếp thị và trải nghiệm của bạn.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

 • Với Nhà cung cấp Dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với nhà cung cấp dịch vụ để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, để liên hệ với bạn.
 • Với các công ty liên quan: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn liên quan đến hoặc trong quá trình đàm phán về bất kỳ hoạt động sáp nhập, bán tài sản của Công ty, cấp vốn hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác.
 • Với các chi nhánh của chúng tôi: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các chi nhánh của chúng tôi và yêu cầu họ tuân thủ Chính sách Bảo mật này. Các chi nhánh này bao gồm công ty mẹ của chúng tôi và bất kỳ công ty con, đối tác liên doanh hoặc công ty nào khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát chung với chúng tôi.
 • Với đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp cho bạn một số sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi.
 • Với người dùng khác: Khi bạn chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác trong khu vực công cộng với người dùng khác, thông tin đó có thể được xem bởi tất cả người dùng.

Lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Công ty sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của Bạn trong thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu lưu giữ dữ liệu của bạn để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Công ty cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc để cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong khoảng thời gian dài hơn.

Chuyển Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Thông tin của bạn, bao gồm cả Dữ liệu Cá nhân, được xử lý tại văn phòng điều hành của Công ty và ở bất kỳ nơi nào khác có các bên liên quan đến việc xử lý. Điều đó có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến — và được duy trì trên — các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của Bạn hoặc khu vực tài phán chính phủ khác, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật từ khu vực tài phán của Bạn.

Sự đồng ý của Bạn đối với Chính sách Quyền riêng tư này, sau đó là việc Bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của Bạn đối với việc chuyển giao đó.

Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của Bạn được xử lý an toàn và tuân theo Chính sách Quyền riêng tư này và việc chuyển Dữ liệu Cá nhân của Bạn cho một tổ chức hoặc quốc gia sẽ không diễn ra trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm cả bảo mật của Dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Xóa Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Bạn có quyền xóa hoặc yêu cầu Chúng tôi hỗ trợ xóa Dữ liệu Cá nhân mà Chúng tôi đã thu thập về Bạn.

Dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp cho Bạn khả năng xóa một số thông tin nhất định về Bạn từ trong Dịch vụ.

Bạn có thể cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của bạn, nếu bạn có và truy cập phần cài đặt tài khoản cho phép bạn quản lý thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có thể liên hệ với Chúng tôi để yêu cầu quyền truy cập, sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà Bạn đã cung cấp cho Chúng tôi.

Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Giao dịch kinh doanh

Trong trường hợp Công ty tham gia vào các hoạt động sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của Bạn có thể được chuyển giao. Chúng tôi sẽ thông báo trước khi Dữ liệu Cá nhân của Bạn được chuyển giao và tuân theo Chính sách Quyền riêng tư khác.

Thực thi pháp luật

Trong những tình huống nhất định, Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn nếu yêu cầu theo luật pháp hoặc để đáp ứng các yêu cầu hợp lệ từ các cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Các yêu cầu pháp lý khác

Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn với niềm tin thiện chí rằng việc đó là cần thiết để:

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

Bảo vệ và bảo vệ quyền hoặc tài sản của Công ty.

Ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể liên quan đến Dịch vụ.

Bảo vệ sự an toàn cá nhân của Người dùng Dịch vụ hoặc công chúng.

Bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý

Bảo mật Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân của Bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, tuy nhiên, hãy lưu ý rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương tiện lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các biện pháp thương mại chấp nhận được để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của Dữ liệu đó.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu Bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và biết rằng con của Bạn đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà không có xác nhận từ cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Nếu chúng tôi cần dựa vào sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của Bạn và quốc gia của Bạn yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý từ cha mẹ Bạn trước khi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu Bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến nghị Bạn nên xem lại Chính sách Quyền riêng tư của mọi trang web Bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho Bạn biết qua email và/hoặc thông báo nổi bật trên Dịch vụ của Chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách Quyền riêng tư này.

Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.