Điều Khoản Sử Dụng Thevangtv

Điều khoản sử dụng thevangtv.mobi (“Điều khoản”, “Điều khoản Dịch vụ”) quy định việc sử dụng của quý khách trên trang web thevangtv.mobi (gọi chung hoặc riêng là “Dịch vụ”) do thevangtv.mobi vận hành.

Chính sách bảo mật của chúng tôi cũng áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ của quý khách và giải thích cách chúng tôi thu thập, bảo vệ và tiết lộ thông tin liên quan đến việc quý khách sử dụng trang web của chúng tôi.

Quý khách đồng ý rằng Thỏa thuận bao gồm cả Điều khoản này và Chính sách bảo mật của chúng tôi (“Thỏa thuận”). Quý khách xác nhận đã đọc và hiểu Thỏa thuận này và đồng ý tuân thủ các điều khoản đó.

Nếu quý khách không đồng ý (hoặc không thể tuân thủ) Thỏa thuận, quý khách sẽ không được phép sử dụng Dịch vụ. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác muốn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Truyền thông

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, quý khách đã đồng ý đăng ký nhận bản tin, tài liệu tiếp thị, quảng cáo và các thông tin khác mà chúng tôi có thể gửi. Tuy nhiên, quý khách có quyền từ chối nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc này từ chúng tôi.

Chương trình trúng thưởng và khuyến mãi

Các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc chương trình khuyến mãi khác (được gọi chung là “Khuyến mãi”) được cung cấp thông qua Dịch vụ có thể tuân theo các quy tắc riêng biệt không liên quan đến Điều khoản dịch vụ này. Nếu quý khách tham gia vào bất kỳ Chương trình khuyến mãi nào, vui lòng xem lại quy tắc hiện hành và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Trong trường hợp quy tắc của Khuyến mãi xung đột với Điều khoản dịch vụ này, quy tắc của Khuyến mãi sẽ được áp dụng.

Nội dung

Nội dung tìm thấy trên hoặc thông qua Dịch vụ này là tài sản của Thevangtv.mobi hoặc được sử dụng với sự cho phép. Quý khách không được phân phối, sửa đổi, truyền tải, tái sử dụng, tải xuống, đăng lại, sao chép hoặc sử dụng Nội dung nói trên, dù toàn bộ hay một phần, vì mục đích thương mại hoặc lợi ích cá nhân mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

Hành vi bị cấm

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, quý khách chỉ được sử dụng cho các mục đích hợp pháp và tuân theo Điều khoản. Quý khách đồng ý không sử dụng Dịch vụ:

 • Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của quốc gia hoặc quốc tế.
 • Gây hại hoặc cố gắng gây hại trẻ em bằng cách hiển thị nội dung không phù hợp hoặc bằng cách khác.
 • Truyền tải hoặc yêu cầu gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại nào, bao gồm “thư rác”, “chuỗi thư”, hoặc bất kỳ lời chào mời tương tự nào khác.
 • Mạo danh hoặc cố gắng mạo danh Công ty, nhân viên Công ty, người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
 • Vi phạm quyền của người khác hoặc thực hiện các hành vi bất hợp pháp, đe dọa, gian lận, gây hại hoặc liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại.
 • Tham gia vào bất kỳ hành vi nào nhằm hạn chế hoặc ngăn cản việc sử dụng hoặc tận hưởng Dịch vụ của bất kỳ ai, hoặc hành vi mà chúng tôi xác định có thể gây hại hoặc xúc phạm Công ty hoặc người dùng Dịch vụ, hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Ngoài ra một số điều khoản như sau:

 • Gây hiệu ứng vô hiệu, quá tải, hỏng hoặc suy giảm Dịch vụ hoặc cản trở việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ bên nào khác, bao gồm cả khả năng tham gia vào các hoạt động thời gian thực thông qua Dịch vụ của họ.
 • Sử dụng bất kỳ robot, crawler hoặc công cụ tự động nào khác để truy cập Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Dịch vụ.
 • Sử dụng bất kỳ quy trình thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Dịch vụ hoặc cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào làm cản trở hoạt động bình thường của Dịch vụ.
 • Mở một vi-rút, trojan, sâu, bom logic hoặc tài liệu công nghệ độc hại hoặc có hại khác.
 • Cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc làm gián đoạn bất kỳ phần nào của Dịch vụ, máy chủ lưu trữ Dịch vụ hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào kết nối với Dịch vụ.
 • Tấn công Dịch vụ bằng cách thực hiện tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây hại hoặc làm sai lệch xếp hạng của Công ty.
 • Mặt khác, cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ.

Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng các Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Không dành cho trẻ vị thành niên

Dịch vụ chỉ dành cho cá nhân từ 18 tuổi trở lên để truy cập và sử dụng. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, quý khách cam kết và tuyên bố rằng quý khách đủ 18 tuổi trở lên và có đủ quyền, quyền hạn và khả năng tham gia vào Thỏa thuận này và tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Điều khoản. Nếu quý khách chưa đủ 18 tuổi, quý khách bị cấm truy cập và sử dụng Dịch vụ.

Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ và nội dung gốc của nó (trừ Nội dung do người dùng cung cấp), các tính năng và chức năng hiện tại và tương lai vẫn là tài sản độc quyền của thevangtv.mobi và các bên cấp phép của thevangtv.mobi. Dịch vụ được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu và các luật pháp khác, cả trong và ngoài nước. Nhãn hiệu của chúng tôi không được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ thevangtv.mobi.

Chính sách bản quyền

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Chính sách của chúng tôi là phản hồi đối với mọi khiếu nại về vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác (“Vi phạm”) liên quan đến nội dung được đăng trên Dịch vụ.

Nếu quý khách là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu và tin rằng một tác phẩm bị sao chép một cách vi phạm bản quyền, vui lòng gửi khiếu nại của quý khách qua email của thevangtv.mobi với tiêu đề “Vi phạm bản quyền”. Trong khiếu nại của quý khách, vui lòng cung cấp mô tả chi tiết về vi phạm bị cáo buộc, như được mô tả chi tiết trong phần “Thông báo DMCA và Quy trình khiếu nại vi phạm bản quyền”.

Quý khách có thể chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư) liên quan đến khiếu nại sai sự thật hoặc lạm dụng đối với vi phạm bản quyền của bất kỳ nội dung nào được tìm thấy trên Dịch vụ.